Hoppa till huvudinnehåll

Bästa examensarbete inom brobyggnad 2024

Structorstiftelsen delar tillsammans med Brosamverkan och Eurokodutbildningar ut pris för bästa examensarbete inom brobyggnad 2024. Årets pris går till Ola Bergstedt och Holger Berggren, Luleå tekniska universitet.

Ola och Holgers vinnande arbete har titeln ”FE-modelling of Composite Girder tests”. Arbetet utgår från det faktum att den ökande tyngden på lastbilar medför att våra broar behöver bytas ut eller förstärkas. Ola och Holger använder sig av ett FE-program för att simulera olika placeringar av skjuvförbindare för att skapa samverkan mellan stål och betong i broar.
Juryns motivering för Ola och Holgers vinnande arbete är:
Storleken och tyngden på lastbilarna på våra vägar ökar ständigt. Det medför att våra broar behöver bytas ut eller förstärkas.
Det är därför viktigt att det finns rationella metoder att tillgå.
Examensarbetet av Ola Bergstedt och Holger Berggren handlar om efterinstallation av skjuvförbindare för att skapa samverkan mellan stål och betong i broar. De har använt FE-programmet Abaqus för att bl.a. simulera olika placering av skjuvförbindarna. Man utgår från laboratorieförsök för jämförelse.
Arbetet är väldisponerat. Genom arbetet visar Bergstedt och Berggren att de bemästrar den vetenskapliga metoden, kan utföra avancerade analyser och klarar att rapportera sitt arbete på ett begripligt och strukturerat sätt.
Klicka här för att läsa Ola Bergstedt och Holger Berggrens arbete