Hoppa till huvudinnehåll

Samhället kan byggas bättre.

Structorstiftelsens syften är att stödja forskning och projekt inom hållbar samhällsbyggnad samt vara en stabil och långsiktig huvudägare i aktiebolaget Structor.

Olof Hulten

”Vi blir fler och fler som ska samsas ihop. Vi behöver få ut mer av mindre resurser. Vår klimatpåverkan behöver bli noll. Som samhällsbyggare har vi ett ansvar. Utmaningarna är många. Potentialen enorm. Det är där vi ser att Structorstiftelsen kan göra skillnad”

Examensarbeten

Examensarbeten

På landets tekniska högskolor och universitet föds ständigt nya idéer. Här finns passionen och viljan att förändra. En av Structorstiftelsens viktigaste uppgifter är att inspirera studerande inom samhällsbyggnad och få fler att vilja välja den vägen. Därför delar vi årligen ut ett antal priser och prispengar till viktiga och väl genomförda examensarbeten, inom områden som ligger oss extra varmt om hjärtat.

Earth metals

Tväranalyser

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Som en del av detta problem vill vi också vara del av lösningen. Genom att med nya och opartiska ögon se på gamla sanningar och problem hoppas vi kunna hitta smarta vägar framåt. Att värdera hållbarhet och ekonomi samt belysa möjligheter kommer påverka synen, insikter och lagstiftningen för ett bättre resursutnyttjande.

Lecture audience

EXDAY

Bland studerande vid landets större tekniska högskolor och universitet finns ett stort engagemang och vilja att förändra och utveckla vårt samhälle. För att ytterligare inspirera dessa inbjuder Structorstiftelsen till en dag med spännande föreläsningar kopplat till aktuella trender eller teman inom samhällsutveckling. Vi avslutar dagen med en trevlig middag med underhållning.

Professurer

Professurer

Structorstiftelsens målsättning är att kontinuerligt stötta ett antal adjungerade professurer inom samhällsbyggnadsområdet vid landets större tekniska högskolor och universitet. Ambitionen är att fokusera på tillämpad forskning i samverkan med näringslivet och respektive professur är tänkt att pågå under en begränsad period om två till tre år.