Hoppa till huvudinnehåll

Bästa examensarbete geoteknik 2024

Tillsammans med Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes stiftelse – Structorstiftelsen delar Svenska Geotekniska Föreningen ut pris för bästa examensarbete inom geoteknik 2024.

2024 års pris går till Naima Ozims och Staffan Risberg, KTH. De får priset för sitt examensarbete ”Analytiska modeller för beräkning av tjällaster mot spontkonstruktioner”. I arbetet lyckas de med konsten att på ett lättförståeligt vis beskriva en komplex frågeställning med en tydlig röd tråd från syfte till slutsats.
Juryns motivering för Naima och Staffans vinnande arbete är:
Det nominerade bidraget lyfter ett ämne som många i branschen känner en osäkerhet kring och där det saknas kunskap och riktlinjer.
En välskriven och lättförståelig rapport med gedigen och väsentlig litteraturstudie, skickliga övergångar och en tydlig röd tråd för läsaren från syfte till slutsats. Arbetet visar på en djupgående förståelse för ett geotekniskt problem och tillämpar relevanta analyser och metoder för att beskriva en komplex frågeställning.
Författarna presenterade arbetet med självsäkerhet och engagerade åhörarna genom en strukturerad och pedagogisk framställning.
Klicka här för att läsa Naima Ozims och Staffan Risbergs arbete