Hoppa till huvudinnehåll

Bästa examensarbete hållbart samhällsbyggande 2023

Tillsammans med Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes Stiftelse – Structorstiftelsen delar Samhällsbyggarna ut pris för bästa examensarbete inom hållbart samhällsbyggande 2023.

2023 års vinnare är Anna Edorson, KTH. Hon får priset för sitt examensarbete Proaktiv koldioxidreducering i projekt – till vilket pris? som presenterar en omfattande studie av livscykelanalys och skuggpris på koldioxid som beslutsunderlag inom fastighetsbranschen.
Juryns motivering för Annas vinnande arbete är:
En välskriven uppsats som på ett mycket bra och metodiskt sätt hanterar frågeställningen. På basis av andra studier, samt genom intervjuer med ledande fastighetsbolag, operationaliserar Anna slutsatserna. Studien konkluderar att användningen av livscykelkostnadsanalys (LCCA) och skuggpris på koldioxid (SPoC) som stöd för beslutsfattande i tidiga projektskeden bidrar till att uppnå fastighetsägares klimatmål, och utgör stöd för beslutsfattare i dialog med både interna och externa intressenter. Mot bakgrund av denna slutsats skriver Anna att är det sannolikt att detta kan bli en ny branschstandard, vilket kan komma att påverka fastighetsvärderingsprinciper, hyresnivåer, samt finansieringsvillkor på sikt samt stödja en hållbar utveckling.
I en tid där "miljö och klimat" har blivit begrepp i alla sammanhang är det viktigt att våra beslut och vägval baseras på fakta. Uppsatsen kan därmed vara en bra grund för Samhällsbyggarnas fortsatta bidrag till en hållbar utveckling. Anna är därmed en värdig mottagare av stipendiet.
Klicka här för att läsa Anna Edorsons arbete