Hoppa till huvudinnehåll

Bästa examensarbete stålbyggnad 2023

Tillsammans med Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes Stiftelse – Structorstiftelsen delar Stålbyggnadsinstitutet ut pris för bästa examensarbete inom Stålbyggnad 2023.

2023 års vinnare är Henrik Ruuth och Niklas Thuresson, Lunds Tekniska Högskola. De får priset för sitt gemensamma examensarbete som presenterar en omfattande parameterstudie med syftet att bestämma de viktigaste parametrarna vad gäller dynamiska egenskaper hos gång- och cykelbroar i stål.
Juryns motivering för Henrik och Niklas vinnande arbete är:
Examensarbetet behandlar dynamiska egenskaper hos gång- och cykelbroar i stål. På grund av dessa broars höga förhållande mellan styvhet och vikt är inte sällan dynamiska kriterier snarare än bärförmåga dimensionerande. De dynamiska egenskaperna är dock mer komplicerade att gaffla in än bärförmåga.
Examensarbetet presenterar en omfattande parameterstudie med syftet att bestämma de viktigaste parametrarna vad gäller dynamiska egenskaper hos gång- och cykelbroar. Beräkningar görs med FE-programmet Abaqus i kombination med Pythonscript för generering av modeller och analyser av dessa.
Det är ett intressant arbete och rapporten är tack vare sin föredömliga disposition trevlig att läsa. Arbetet är därför väl förtjänt av priset som bästa examensarbete inom Stålbyggnad 2023.
Klicka här för att läsa Henrik Ruuth och Niklas Thuressons arbete