Hoppa till huvudinnehåll

Trafik & transport 2024

Tillsammans med Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes stiftelse – Structorstiftelsen delar Trafiktekniska Föreningen ut pris för bästa examensarbete inom trafik & transport 2024.

2024 års pris går till Joel Amrén och Johannes Hedfors på Chalmers tekniska högskola. De får priset för sitt arbete med titeln ”Achieving Zero Emission Transportation in a Regional Perspective: Addressing Municipal Climate Goals in Umeå”. Arbetet analyserar på ett tydligt och strukturerat vis möjligheter till långsiktigt hållbar utveckling inom transportsektorn.
Juryns motivering lyder:
“Examensarbetet bidrar till ökad kunskap om strategisk planering gällande hållbarhet och uppfyllande av uppställda miljömål.
Det utmärker sig särskilt genom en djupgående undersökning av ett högaktuellt ämne och noggrant genomförda analyser. Arbetet behandlar en komplex fråga på ett tydligt och strukturerat sätt, samtidigt som resultat och underlag granskas kritiskt.
Möjligheter till långsiktigt hållbar utveckling inom transportsektorn i linje med globala initiativ analyseras, samtidigt som brister och utmaningar belyses. Rapporten bidrar därmed med insikter som kommer samhället till gagn på såväl kommunal som regional nivå.”
Klicka här för att läsa Joel Amrén och Johannes Hedfors arbete