Hoppa till huvudinnehåll

Professurer: Peter Collin

Structurstiftelsen stöttar Peter Collin, professor vid Luleå Tekniska Universitet, med inriktning mot bland annat förstärkning och partiell samverkan hos samverkansbroar.

Stiftelsens målsättning är att kontinuerligt stötta ett antal deltidsprofessurer inom samhällsbyggnadsområden med ambitionen att fokusera på tillämpad forskning i samverkan med näringslivet. Studierna är tänkta att pågå under en begränsad period om 2-3 år.