Hoppa till huvudinnehåll

Tväranalyser

Under 2023 planerar stiftelsen att starta upp två analyser inom dels återbruk av betong och dels utvinning av jordartsmetaller ur gammalt gruvavfall.

Tanken med arbetet är att nyttja befintlig kunskap och utifrån det sammanställa befintlig fakta och utifrån det analysera varför inte dessa resurser inte nyttjas. Kan det hänga samman med att man inte applicerat en helhetssyn på dels den ekonomisk nyttan till följd av affären i återbruk av betong respektive utvinning av jordartsmetaller där jordartsmetallerna kan användas vid t ex elektronik- och batteritillverkning och dels miljönyttan av att bli av med t ex miljöläckande källor. I sammanhanget behöver givetvis också rådande lagstiftnings- och normhinder analyseras och belysas.