Hoppa till huvudinnehåll

Bästa examensarbete Brobyggnad 2022

Tillsammans med Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes Stiftelse – Structorstiftelsen delar Brosamverkan och Eurokodutbildningar ut pris för bästa examensarbete inom Brobyggnad 2022.

2022 års pristagare är Cecilia Hallgren och Vilma Johansson, Chalmers Tekniska Högskola som får priset för sitt gemensamma examensarbete om att minimera livscykelkostnaden för samverkansbroar i vägtrafiken.
 
Juryns motivering för det vinnande arbetet är:
Examensarbetet av Cecilia Hallgren och Frida Johansson handlar om att minimera livscykelkostnaden för samverkansbroar för vägtrafik. De har utvecklat ett datorprogram, i programmeringsspråket Python, baserat på Eurokod med möjlighet att optimera minimal livscykelkostnad (LCC), miljöpåverkan (LCA) eller stålmaterialanvändning.
Programmet har använts i en fallstudie där man visar på hur olika parametrar påverkar materialåtgång, miljöpåverkan och livscykelkostnad. Arbetet är välskrivet och bra strukturerat. Genom arbetet visar Hallgren och Johansson att de kan tillgodogöra sig vetenskapliga teorier, utföra avancerade analyser och beskriva sitt arbete på ett strukturerat stringent sätt.
Uppsatsen har därför förtjänat utmärkelsen bästa examensarbete 2022/2023.
Klicka här för att läsa Cecilia Hallgren och Vilma Johanssons arbete