Hoppa till huvudinnehåll

Bästa examensarbete VA-området: Naturbaserade dagvattenanläggningar

Tillsammans med Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes Stiftelse – Structorstiftelsen delar Svenskt Vatten årligen ut pris för bästa examensarbete inom VA-området.

2022 års pristagare är tre stycken varav Minja Sillanpää och Sofia Ritthammer, Lunds universitet får priset för sitt gemensamma examensarbete Mainstreaming nature-based solutions – The impact of societal dynamics on risk and adaptation perspectives on pluvial floods in Malmö som belyser komplexiteten i att välja naturbaserade anläggningar och de var tidigt överens om ämnet de ville undersöka närmare.
Juryns motivering för det vinnande arbetet är:
Till följd av klimatförändringar och behovet att i högre grad gynna biologisk mångfald så finns ett ökat intresse för naturbaserade lösningar för dagvattenhantering i stadsmiljö. Frågan som ställs är ”Varför byggs så få naturbaserade dagvattenanläggningar när kunskapen verkar finnas?”
Det här arbetet redovisar resultaten av en intervjustudie med ett stort antal aktörer och en analys av komplimenterande datakällor för att belysa olika aktörers perspektiv gällande kunskap och hinder för att använda naturbaserade lösningar. Rapporten belyser komplexiteten i att välja naturbaserade anläggningar i stället för mer konventionella och pekar på hur man kan öka möjligheten att bygga naturbaserade anläggningar. Studien är väl genomförd, rapporten är väl strukturerad och baseras på ett omfattande arbete.
Klicka här för att läsa Minja Sillanpää och Sofia Ritthammers arbete